1. Do każdej przesyłki załącza się, według wyboru Klienta, dowód zakupu w postaci paragonu albo faktury VAT.
2. Za Towar Klient może zapłacić w następujący sposób i w terminach:

a) przedpłata na konto przelewem na rachunek bankowy w banku PKO BP nr 

08 1440 1215 0000 0000 0677 0886

W tytule płatności prosimy o podanie ID zamówienia, co ułatwi obsłudze Sklepu szybką identyfikację przelewu.

Na żądanie Klienta Sklep internetowy może wystawić fakturę pro forma z terminem płatności do 7 dni kalendarzowych.

b) przy odbiorze, czyli za tzw. Pobraniem.

3. Ceny Towarów podawane są w PLN, zawierają podatek od towarów i usług jak również cła oraz inne składniki jeżeli są wymagane, za wyjątkiem kosztów dostawy (transportu) oraz płatności za pobraniem, które to koszty wskazywane są w czasie składania Zamówienia.

4. Dla danego Zamówienia wiąże cena określona w momencie złożenia Zamówienia przy wykorzystaniu strony www.perfumyaga.pl